Udgivet tir d. 6. mar 2018, kl. 17:19


Ved sognepræst Annette Kassow


Det er en glæde, når der er børn og børnefamilier med i søndagens gudstjeneste, som jeg oplever det. At vi kan samles i et ”fællesskab for alle generationer”, som det lyder i Hans Egedes Kirkes vision. Det er vigtigt, at der er plads til børnefamilier i en kirke, som døber børn til at være en del af menighedens fællesskab. Det sker, at der er mange børn i kirke, ikke mindst når der er dåb. Dåbsfamilier kommer med glæde til kirken med deres små. Og de har ofte hele familien og vennerne og deres børn med til dåbsfesten i kirken. Det er kun glædeligt, og oftest går det godt med alle generationer samlet til gudstjeneste. 

Det kan være små ting, der skal til, for at både den vante menighed og dåbsfamilier og børn kan føle sig hjemme i kirken. At dåbsfamilien bydes velkommen og dermed føler sig ”set” på denne store festdag. At kirken har et legerum til børn, er et gode især for de mindste børn, hvor der kan leges, mens der er prædiken. Tegnemapper er også en god ting for børn, som gerne vil være sammen med deres forældre inde i kirken, mens der er prædiken. Prædiken er nok det mest ”ømme punkt” i en gudstjeneste. Mange sætter pris på, at der ro under prædikenen, så man kan høre! ”Børnenes 5 minutter” i gudstjenesten, hvor der ganske kort fortælles en bibelhistorie, evt. en af søndagens tekster, er en måde at komme børnene i møde på; at der er noget for dem, lidt ”søndagsskole” som det hed i gamle dage. Det må dog ikke blive for langt og ikke gå ud over gudstjenestens ”flow”. 

Musikken i en gudstjeneste betyder meget. I vores kirke er vi meget privilegerede med organist og kor. Vi er vant til musik og sang af høj kvalitet og med fin variation. Det er noget, som både børn og voksne kan glæde sig over. 

En gudstjeneste har jo sit ritual og vante gang, og det er vigtigt, så kirkegængere kan vide, hvad der venter og berede sig til gudstjeneste. Glæde sig til gudstjeneste! Min erfaring er, at det kan lade sig gøre med små ændringer eller små tiltag i en søndagsgudstjeneste, så både den vante menighed, dåbsfamilier og deres gæster og børn kan føle sig hjemme. At vi har et tilbud om druesaft ved nadveren som supplement til vin, er der en del, som tager imod med glæde. Børn og mennesker, som ikke drikker alkohol, oplever, at her tages et særligt hensyn til dem. Det er også en måde at ”se” det enkelte menneske. Glædeligt, når den vante menighed og dåbsfamilier og gæster samles omkring nadverbordet. Når det ”lykkes”, at vi kan samles i kirkens fællesskab alle generationer. Det er søndagsglæde for mig. 

Engang imellem har vi familiegudstjeneste f.eks. til fastelavn. Så er det hele mere på børnenes præmisser. Og samtidig en gudstjeneste alle, hvor der også er noget for de voksne. 

I Hans Egedes Kirke er vi godt på vej med gudstjenestefællesskabet ”for alle generationer”. Men der kan måske gøres mere. En mulighed kunne være at give børn og unge små opgaver i gudstjenesten, så de oplever, at de er en vigtig del af fællesskabet. Som det sker ved en familiegudstjeneste. 

Er der ideer eller forslag til gudstjenester i Hans Egedes Kirke, er man altid velkommen til at tale med præsterne herom. Kirken har også et gudstjenesteudvalg, hvor der jævnligt er en samtale om kirkens gudstjenester.

Kategorier Præsternes blog