Udgivet tir d. 27. nov 2018, kl. 12:23

Et nyt kirkeår begynder og dermed følger ny konstituering af menighedsrådet.
Rådet holdt møde den 22. november og konstituerede sig således:

Formand Inge Kjær Andersen
Næstformand Ole Dahl
Kasserer Ole Dahl
Kontaktperson Søren Ulrik
Kirkeværge Jens Ove Andersen
Byggesagkyndig Erik Sørensen
Underskriftsberettiget Ole Dahl.


Kategorier Nyheder fra kirken