Udgivet tor d. 3. jan 2019, kl. 14:04

Juleprædiken 2018 ved sognepræst Annette Kassow


For os mennesker er det vigtigste i livet at bevare evnen til forundring. Forundringen er som et vindue, der åbner os for Helligånden. Der kan ske noget i hjertet, og det trænger vi til.
(Peter Halldorf i bogen ”Glimt af Gud”, Inge Merete Gross) 

Lukasevangeliet kap. 2 vers 1 -14

Der er megen forundring og grund til forundring i den første jul. Fødselsberetningen er som en scene vi kan gå ind i, leve os ind i, når vi lytter til den. Være med hyrderne ude på marken, når de forundrede mødes af englen og al Herrens herlighed. Når de lytter til beskeden om barnet der er født; den store glæde for hele folket. Han er frelseren, Kristus, Herren!

Forundring er som et vindue, der kan åbne for Helligånden, for Guds nærvær, skriver Peter Halldorf. Også derfor er det vigtigt at gå med ud på Betlehems mark, at følge hyrderne i det store de oplever. Dele deres forundring, som vi gør i julesalmerne vi synger. At det må blive jul også i os.

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind  

I julen er der meget at forundres over og bevæges af. Der er noget stort på færde også i julefesten, hvor vi går ind i traditionerne. Måske glemmer os selv lidt. Og mærker at det er så godt, når vi alle har eet i sinde. Forenes i lovsangen til barnet i krybben, og på den måde åbner et vindue til noget stort. Guds ånds nærvær.

Der er meget at forundres over i julen, når vi på ny træder ind i de hellige timer. Nu hvor det er højtid. Og måske også i erindringen lever med i de julefester, som har været tidligere i vores liv.

Grundtvig skriver i julesalmen Velkommen igen, Guds engle små om julesorgen han bærer med sig. Lad julesorgen slukkes! Julesorgen kan være, at der er en vi savner i denne jul. Måske et menneske vi har mistet. I salmen bliver det til en bøn: Lad ikke julesorgen tage bort julens glæde, som er en kostbar gave til os mennesker.

Juleglæden bydes velkommen med salmesang  

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale! 

Det er englene som kommer med juleglæden. Med det gode budskab om frelserens fødsel på jord. Den store glæde for os alle, uanset hvem vi er, uanset hvilken situation vi er i. Derfor fejres der jul og synges julesalmer også på sygehuse, institutioner, i fængsler. Frelseren er kommet som et lys i mørket, til alle som sidder i mørket og dødens skygge.

Måtte vi kunne se det, fornemme det, tage imod den glæde, som englene gav hyrderne del i. At Kristus er Gud af Gud, lys af lys – at det er i ham vi lærer det højeste at kende, og at dette højeste: Guds barmhjertighed, Herrens velbehag er en gave til os. Den største julegave!

Der er håb for verden, hvor meget kan se mistrøstigt ud. Håb fordi Gud giver sig selv i barnet i Betlehem.

Salmedigteren Paul Gerhardt skrev i 1653 salmen Hjerte, løft din glædes vinger! – som en trøstesalme til sin menighed efter trediveårskrigens ødelæggelser. Den kristne menighed i den lille tyske by Mittenwalde skulle høre julens gode håbefulde budskab ind i deres situation.

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.  

Kærlighed stærkere end døden. En sådan kærlighed kan man ikke andet end forundres over. Og bevæges af.

Julen fortæller os, at den længsel vi alle sammen har, men måske har lukket ned for, - længsel efter glæde, fred, mening, kærlighed, varme – at en sådan længsel er ok!

Ja, meget vigtig! Fordi det også er en længsel efter Åndens frugter. En længsel efter Gud. En længsel ikke kun efter at få noget selv. En længsel efter at blive eet med det, som hjertet længes efter. At blive eet med julenats glæde og fred. At blive eet med Guds kærlighed. At barmhjertighed må bo i vore hjerter. At julens barn må lede vore fødder ind på fredens vej.

Julens salmer er fyldte af længsel og drømme og håb til Gud. Som at synge videre på julenats store glæde.

I en grønlandsk julehymne lyder det sådan (frit oversat):   

Vor Gud, som bor i himlene.
Din er æren!
Må freden komme på jorden,
og glæde fra dig.
Nu er frelseren født på jorden.
Den hellige, vores Gud og himlens Herre, er født på jorden,
Og glæden og frelsen er kommet til os!

Glædelig jul!

 

 

Kategorier Præsternes blog