Udgivet tor d. 25. jul 2019, kl. 12:54

Kirken har en mission

  • Tro er at vove sig udad
  • Tro er at satse på håbet

Prædiken til 5. søndag efter trinitatis 2019
ved Annette Elmbæk Kassow, sognepræst

Tekster
Esajas 6,1-8
Lukas 5,1-11
I Hans Egedes kirkeblad, som udkommer august 2019, er der en artikel af biskop Henning Toft Bro, hvor han skriver om kirkens opgave, at forkynde evangeliet. Det sker i kirkens rum og må også ske uden for murene, ude mellem mennesker, hvor de er. At være kirke er at være i mission. Man kan også sige, at kirken har en mission. At være kirke er aldrig at være sig selv nok, men at dele det gode vi har fået. At dele Guds kærlighed. At gå ud i hverdagen, ud i livet; at komme med lyset.

At være kirke uden for murene skete helt konkret nogle dage i sommerferien, hvor der var ”sommeraktiviteter for børn” på Grønlands Torv. Et samarbejde med FDF, børneklubben MOK, frivillige og Hans Egedes kirke. Et nyt initiativ som var stort at opleve! Rigtig mange børn med forældre deltog. Nogle kom forbi og fik lyst til at deltage. Andre så det fra højhuset og kom ned og deltog. Kirkecenteret var åbent og man kunne gå ind og se ”børnehjørnet” med legesager og plads til børn. Så ingen kan være i tvivl; kirken er sandelig for børn og børnefamilier.

Når et sogn forandrer sig, og det gør Hans Egedes sogn i disse år, hvor befolknings sammensætningen ændrer sig og sognet er i vækst, - må vi spørge os selv og hinanden:

Hvordan være kirke på Grønlands Torv?

Vi har et godt kirkeliv, som vi har grund til at være taknemlige for. Kirken har gode traditioner, som vi er glade for. Og samtidig er der muligheder for at være kirke i mission på nye måder.

”Kast jeres garn ud!” siger Jesus til Simon Peter og de andre fiskere. De vægrer sig. ”Vi har prøvet,” siger de, - ”og det lykkedes ikke.” De har egentlig ikke lyst. Men Jesus siger, at det ikke kun handler om, hvad de har lyst til. Der er en opgave, der er en mission, som også er kirkens i dag. Opgaven er at komme med lyset. At dele det gode, vi har fået, med andre. At åbne kirkehuset, invitere indenfor, være gæstfrie, imødekommende og hjælpsomme. At åbne døren ud til torvet, bære evangeliet ud, som det f.eks. sker til torvegudstjeneste i august.

At være kirke er også at være i diakoni, som er kirkens næstekærlige tjeneste. At have omsorg for mennesker.

Jesus siger til sine disciple, at de skal være menneskefiskere, fange mennesker. Måske disse ord kan virke stødende, hvis man tror, det handler om at fange mennesker mod deres vilje? Sådan må kirkens mission dog aldrig være. Det handler ikke om at ”sætte en fod i døren” eller at tvinge nogen. Kristen mission og frihed hører sammen. Men vi må ikke være så bange for at virke anmassende, at vi undlader at være imødekommende og undlader at række det gode, vi selv har fået del i, videre til andre.

Evangeliet til i dag kunne kaldes livsmod på Guds ord. At høre ordets tiltale til opmuntring, trøst og håb.

Hvis livet er gået i hårdknude, så fortvivl ikke.

Føler du dig elendig, så fortvivl ikke.

Tag imod Herrens nåde!

Tal med en god ven og gerne din præst, - og med Gud om dit liv.

Grib de gode muligheder der er.

Lev dit liv i tro, håb og kærlighed, - det bringer velsignelsen med.

Lev dit liv i tro på Guds ord.

Og meld dig i livets tjeneste, så godt du formår.

Som det lyder i sangen

 

Troen er ikke en klippe

midt i et stormpisket hav,

tro er at sejle trods bølger

over en truende grav.

 

Troen er ikke det sikre

midt i en verden af fald

tro er at være tilstede,

høre når nogen har kaldt.

 

Tro er at vove sig udad

varsom og kærlig og klog

 

Tro er det levende, nære

som gi’r mig kræfter og mod

 

Tro er at satse på håbet

 

 

 

Kategorier Præsternes blog