Udgivet tir d. 24. mar 2020, kl. 12:21

Ved sognepræst Søren Dalsgaard


Vi træffer valg hver dag og livet igennem. Valgene er udtryk for vores frihed, fordi vi har fået friheden til at vælge. Nogle gange kan valgene også opleves som en byrde, fordi der kan være så mange af dem, og vi jo er de eneste, der står til ansvar for dem. Nogle valg har blot en ringe betydning, mens andre valg kommer til at præge vores tilværelse resten af livet. Et eksempel kunne være valgene, som mange unge står med i dag. Hvilken vej i livet skal man vælge? Hvilken uddannelse giver mig de rette kompetencer til at nå mit mål? Hvad er mit mål overhovedet? Men vigtige og store valg er naturligvis noget, vi træffer livet igennem.

De valg, som har den største betydning, og som vi ved kommer til at betyde meget for vore liv, kalder vi ofte for livsvalg. Det er dem, som i en eller anden kommer til at forme os, og nogle gange kommer til at sætte et uudsletteligt præg på vore liv. Som livsvalg vil vi pege på de valg, som har at gøre med vores beskæftigelse og det sted, som bliver vores hjem, eller måske valget af livspartner. For disse valg kommer jo til at definere os. Og det er også ofte de ting, vi bliver spurgt ind til, når vi falder i snak med nye mennesker.

Men i kristen forstand er der også andre livsvalg, som skal træffes. Dem bliver man måske ikke så ofte spurgt ind til. Men de er valg, som er lige så vigtige, og som er lige så afgørende, når det drejer sig om at definere, hvem vi er som mennesker. Ja, i virkeligheden nok mere afgørende. Og det er de valg, som vi alle må træffe hver eneste dag, og hver eneste gang, vi står i mødet med et andet menneske. Hver gang vi møder et medmenneske på vores vej. For her er kærligheden på spil.


Det er en bibelsk tanke, at ethvert menneske er skabt i Guds billede. Og at Jesus Kristus møder os i ethvert menneske. Med andre ord, intet møde med et andet menneske kan være ligegyldigt. Både i forhold til mennesket og i forhold til Gud. Og hvordan vi møder det menneske, som kommer os i møde, det har den største betydning, og er det, som definerer os som mennesker. Vælger vi at møde vores medmenneske med medfølelse og barmhjertighed, så fortæller det i virkeligheden mere om, hvem vi er som mennesker, end nogen af alle de andre livsvalg, vi går og træffer i livet, kan gøre.

 

Ofte kunne vi nok ønske os et kompas til at finde rundt i tilværelsen. I Jesu ord er der givet os sådan et kompas. Det er ordet: Du skal elske din næste som dig selv. Hvis vi vælger at følge det ord, så kan vi vel egentlig kun vælge rigtigt i livet.

Kategorier Præsternes blog