Udgivet tor d. 13. aug 2020, kl. 12:08

Kirkebladet udkommer tre gange årligt: 1. december, 1. april og 1. august.

Hvis du bor i sognet, skulle du gerne modtage kirkebladet, som bliver omdelt op til udgivelsen. Har du ikke fået bladet, er du velkommen til at tage et med hjem fra kirken eller kirkecentret næste gang, du er her.
Du kan også henvende dig til redaktionen (kirkekontoret) og gøre opmærksom på, at du mangler kirkebladet, så skal vi nok rette op på det.

Kirkebladet kan også hentes her

Kategorier Kirkebladet