Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Helligtrekonger - ved Søren Dalsgaard

Helligtrekonger - ved Søren Dalsgaard


# Præsternes blog
Udgivelsesdato Udgivet af Søren Dalsgaard, lørdag d. 2. januar 2021, kl. 17:59
Helligtrekonger - ved Søren Dalsgaard

Helligtrekonger - ved Søren Dalsgaard

Med Helligtrekongers søndag afslutter vi juletiden og bevæger os ind i helligtrekongerstiden. Tiden benævnes også ved et andet og ældre navn: epifani-tiden (af det græske epiphaneia, åbenbarelse, tilsynekomst). Den egentlige epifanifest blev i oldkirken fejret 6. januar. Altså den dag, vi herhjemme også kalder Helligtrekongersdag.

Det er netop åbenbarelse eller åbenbaring, der er det gennemgående tema for denne tid; et tema som går som en rød tråd igennem det hele.

Det er åbenbaringen af Gud i Jesus Kristus, tiden handler om. I julen var perspektivet Jesu menneskelighed; at Gud blev menneske. I helligtrekongerstiden er perspektivet Jesu guddommelighed; at dette menneske, der blev født ind i verden og som vandrede blandt mennesker, er Gud.

Evangeliet til søndagen er historien om de vise mænd fra østen, som drager ud på en rejse til jødernes land. Måske var de en slags astronomer eller astrologer. De skuede i hvert fald op mod himlens konstellationer for at kunne tyde tidens tegn, og måske endda for at kunne forstå den dybere mening bag ved begivenhedernes gang. En dag undrede de sig over et særligt lys på himlen. Noget strålende var på færde i jødernes land. Det måtte være en særlig konge, der var kommet til verden. For hans lys havde åbenbaret sig på himlen.

Så tog de afsted på en rejse. Dog en rejse mod et mål, der endnu ikke var klart for dem. For hvem var han egentlig? Og hvor skulle de egentlig finde ham?

Men det var måske netop det, som gjorde de vise mænd vise. Den sande visdom var ikke al den klogskab, de besad i forvejen. Men nok snarere at de turde følge lyset og drage afsted for at finde deres længsels mål. For de fornemmede nok, at det, som lyset var et tegn på, var vigtigere end alt andet. De blev i virkeligheden til pilgrimme på rejse mod det, der var større end dem selv.

Fordi de lod sig lede af lyset, fandt de ham til sidst, Jesus. De indså måske, at det hele netop var større, end de kunne tænke sig til, fordi deres forventninger blev vendt på hovedet. De vise mænd havde vel regnet med, at de skulle finde en kongesøn hos Kong Herodes. Men i stedet fandt de barnet i en ydmyg kvindes favn, hos Maria. Da de knælede ned og tilbad Jesus, så var de i sandhed blevet vise, for der havde de fundet frem til Guds åbenbaring.

Vi kan som kristne bruge helligtrekongerstiden til selv at være pilgrimme. Pilgrimme der inde i sig selv mærker den længsel efter Gud, der er lagt ned i ethvert menneske. Og så handler på den længsel og bevæger sig afsted for at finde ham. I troens lys vil vi da finde ham åbenbaret i Jesus Kristus.