Udgivet tir d. 4. jan 2022, kl. 00:00


Organist: Jonas Skov Thomsen

Komponist:  Jesper Madsen.

Indspillet i Hans Egedes Kirke, Januar 2021.

 

1. Du, Herre Krist,

min frelser est,

til dig jeg håber ene;

jeg tror på dig,

o, bliv hos mig

miskundelig

alt med dit ord det rene!

 

2. Jeg slår min lid

nu og altid

kun til din rige nåde;

o Jesus sød,

hjælp mig af nød,

ja, for din død,

frels mig fra synd og våde!

 

3. Går sorgen på,

din sjæls attrå

er altid at husvale.

Hvad nød er der,

hvor du er nær?

O Herre kær!

dig mon jeg mig befale.

 

4. Jeg være vil,

o Jesus mild,

hvor du mig helst vil have;

jeg lukker ind

i sjæl og sind

dig, Herre min,

med al din nådegave.

 

5. Da ved jeg vist,

o Jesus Krist,

du vil mig ej forlade.

Du siger så:

Kald du mig på,

hjælp skal du få,

og intet skal dig skade.

 

6. Giv os, o Gud,

vi på dit bud

må leve så tilsammen,

at vi hos dig

evindelig

i Himmerig

kan få din glæde! Amen!

DS.52

Hans Christensen Sthen 1588.

Fr. Hammerich 1850.Kategorier Lyt til salmer og sange