Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvad er et sogn?

Hvad er et sogn?


# Nyheder fra kirken
Udgivelsesdato Udgivet onsdag d. 9. juni 2021, kl. 21:11
Hvad er et sogn?

Her i Coronatiden er sogne blevet meget omtalt, og flere har efterspurgt, hvad et sogn egentlig dækker.

Et sogn er betegnelsen for et geografisk område, der har en fælles kirke. Derfor giver det mening i en Coronatid at tale sogne, da en eventuel nedlukning så alene er omfattet af sognets grænser.

Der er aktuelt 2.158 sogne i Danmark med meget forskellige størrelser. I godt 100 sogne er der således færre end 200 indbyggere, mens der i knap 100 sogne er flere end 10.000 indbyggere.

De fleste af os ved, hvilket sogn vi er født i, men måske ikke altid, hvilket sogn vi faktisk bor i. På www.sogn.dk kan man indtaste sin adresse og her se, hvilket sogn man bor i. 

Ønsker man information om sit sogn, kan der klikkes på sognets navn og her læse mere.

Ønsker du at se et kort over sognet, kan du vælge hjemmesiden: https://sogn.dk/maps/sognegraenserv2.php.

Til højre vælges Aalborg Stift, dernæst Aalborg Budolfi Provsti og så Hans Egedes Sogn. Klik på + tasten nederst i vinduet til højre, så mange gange du ønsker, så billedet bliver større. Du kan derefter bruge musen til at klikke på billedet, så du kan flytte det rundt og komme rundt i hjørnerne af sognet.

De personer, som bor i sognet og er medlem af folkekirken, er knyttet til den kirke, som hører til sognet. Det betyder, at man har ret til at blive konfirmeret, viet og begravet eller bisat fra sognets kirke, og man har stemmeret til menighedsrådsvalget.

Menighedsrådet udgør sognets ledelse. Rådet er sammensat af 5-15 frivillige afhængigt af sognets størrelse og vælges af sognets folkekirkemedlemmer.

Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn, men to eller flere sogne kan dog beslutte at have et fælles menighedsråd. 

Menighedsrådsmedlemmerne repræsenterer således folkekirkens medlemmer i sognet og har sammen med kirkens præster et fælles ansvar for at skabe gode rammer for kirkens liv og forkyndelse af evangeliet.