Udgivet tor d. 6. jan 2022, kl. 18:04

Erfaren kordegn søges

Vi mangler en kordegn snarest muligt dog senest den 1. marts 2022.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og indeholder hovedsageligt traditionelle kordegneopgaver.

Derudover er der udarbejdelse af kirkeblad 3 gange årligt.

Der er kirketjeneste tilknyttet stillingen.

Hovedopgaver:

  • Personregistrering
  • Betjening af kirkekontor
  • Diverse administrative opgaver
  • Kirkeblad – 3 gange årligt

Stillingen indeholder faglig fleksibilitet, idet vi lægger stor vægt på, at vi alle tager fælles ejerskab for huset og opgaverne og hjælper hinanden på kryds og tværs.

Vi tilbyder:

  • En stilling med mange af kordegnens kerneopgaver
  • Gode kolleger
  • En arbejdsplads med højt til loftet

Vi forventer:

  • Erfaring med kordegneopgaverne
  • Høj kvalitet på opgaveløsningen
  • Positiv indstilling

Læs mere om os på hansegede.dk eller facebook.dk/hansegede

Ansættelsesstedet er:

Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. 

Ansatte der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.497,52 kr. – 343.221,06 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.655,85 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 835,75 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Daglig leder Mette Thorup – tlf.: 24 97 00 84

Ansøgning sendes via mail til 8373fortrolig@sogn.dk mærket ansøgning i emnefeltet.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. januar om eftermiddagen/aftenen.

Sidste ansøgningsfrist er søndag den 23. januar 2022, kl. 12.00.

Kategorier Ledige stillinger