Torsdag d. 9. maj 2019, Kl. 14:00 til kl. 16:00

FDF Aalborg Søkreds driver skibet Jens Krogh for at udbrede kendskabet til sejlads blandt børn og unge. Vi skal høre tre unge fortælle.

Pris
Gratis. Kaffebord: 25 kr.