Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00 og afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 15. januar - se referatet her

Tirsdag den 12. februar - se referatet her

Onsdag den 20. marts - se referatet her

Tirsdag den 30. april - se referatet her

Tirsdag den 11. juni - se referatet her

Tirsdag den 27. august - se referat her

Tirsdag den 29. oktober - se referat her

Onsdag den 20. november