Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00 og afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 15. januar - se referatet her

Tirsdag den 12. februar - se referatet her

Onsdag den 20. marts

Tirsdag den 30. april

Torsdag den 16. maj

Torsdag den 20. juni

Tirsdag den 27. august

Tirsdag den 24. september

Tirsdag den 29. oktober

Onsdag den 20. november