Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Skema til anmeldelse findes på www.personregistrering.dk

VIGTIGT
Faderskab / omsorgs-og ansvarserklæring
Ugifte forældre skal indgive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID via borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Har faderen ikke dansk personnummer, eller har I ikke NemID, kan I udfylde blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring, som I finder på www.personregistrering.dk og aflevere den på kirkekontoret. Hvis tidsfristen overskrides, sendes spørgsmålet om faderskab til Familieretshusets afgørelse.