Konfirmandundervisning i Hans Egedes Kirkecenter

Der tilbydes konfirmationsforberedelse til børn i 7. klasse. Den ugentlige undervisning forløber fra august – april/maj. Undervisningen foregår i år onsdage kl. 13.45, første undervisningsgang er den 21. august.
Konfirmander og forældre inviteres til gudstjeneste søndag den 1. september kl. 10, hvorefter der gives information om forløbet.
Konfirmandundervisningen for Seminarieskolens elever varetages af sognepræst Annette Kassow (aek@km.dk / 20 51 59 20).
Konfirmandundervisningen for Aalborg Friskoles elever varetages af sognepræst Søren Dalsgaard (soda@km.dk / 98 14 02 41 / 20 53 50 82).
Du kan tilmelde dit barn til konfirmationeforberedelse her HUSK at oplyse hvilken skole dit barn går på.

Konfirmandundervisningen af specialholdet varetages af Benny Vindelev (bv@konfirm.dk / 26 60 68 79). Holdet begynder medio januar.

 


Konfirmanderne i Hans Egedes Kirke, 2019

 

Konfirmationer i Hans Egedes Kirke

2020
25. april kl. 11.00 Konfirmation af specialhold /Benny Vindelev
​26. april kl. 10.00 Aalborg Friskole /Søren Dalsgaard
​3. maj kl. 10.00 Seminarieskolen /Annette Kassow

2021
Datoerne offentliggøres 1. søndag i Advent 2019 i kirkebladet og hjemmesiden her. 

​I Hans Egedes Kirke har vi sædvane for konfirmation af elever fra Friskolen på sidste søndag i april og Seminarieskolen på første søndag i maj. Denne sædvane kan ændres, hvis sidste søndag i april f.eks. falder i påsken eller af anden lignende årsag.