Det bliver godt igen…

I en artikel i kirke.dk skriver en præst der har været i embede i 9 måneder citat:
”Er du vimmer, hvor bliver man hurtigt træt af at høre sig selv og sine egne tanker. Hvis du nogensinde har følt, du ikke har fået nok taletid, så se frem til at komme i embede”

Jeg er jo ikke teolog, savner heller ikke taletid, men følelsen af, at jeg gang på gang i denne klumme skriver det samme, kan jeg godt genkende. Eksempelvis sætninger som ”Det bliver godt igen” – ”vi er ikke lukket – men retningslinjerne ændrer sig” ”Nu kan vi snart åbne for alle de vanlige aktiviteter” ”Hold ud og pas på hinanden”

Nu håber jeg altså virkelig, at de mange vaccinestik gør, at vi for alvor kan vende tilbage til den hverdag, vi har savnet, også i vores kirke. Vi er godt på vej, og mon ikke vi kommer i mål denne gang og kan sige velkommen tilbage, du dejlige hverdag.
 

Velkommen til menigheden

Dåben er der, hvor vi byder de små børn velkommen i vores menighed og fællesskab. I Coronatiden er der blevet døbt færre børn, og da det er hovedlandevejen ind i vores kirke, er det naturligt, at vi i menighedsrådet drøfter udvikling. Kan vi forvente et dåbsboom senere, fordi forældre venter, til de også kan holde en fest for familien? Eller tænker nogen, at nu er det for sent med barnedåb? Det er ikke til at vide, men vi har talt om i menighedsrådet, at det er vigtigt, at vi er med til at formidle, at et barn ikke bliver for gammelt til at blive døbt, selvom det hedder barnedåb, så kan man også blive døbt som ung, voksen, gammel. Menighedsrådet har derfor besluttet at iværksætte en række initiativer eksempelvis udarbejde en flyer om dåb og starte en kampagne på Facebook. Desuden sendes der breve ud til alle nye forældre. Vi har iøvrigt været så heldige at få skænket en dåbskjole i gave, så vi fremover har mulighed for at udlåne en dåbskjole til dem, der ønsker det, og hvor det måske kan være en økonomisk belastning at skulle skaffe en kjole. Og så er det vigtigt at sige, at en dåb ikke kræver særlig påklædning. I forhold til dåb tror jeg, det vigtige er, at vi alle deltager aktivt i samtalen om, hvad dåb er.
 

Danskerne og folkekirken

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har gennemført en stor befolkningsundersøgelse, hvor der blandet andet spørges til, hvorfor folk er medlem af folkekirken, og jeg synes svaret giver anledning til overvejelse. Det var muligt at vælge flere svar:

  • 43 procent angiver deres kristne tro som årsag
  • 58 procent angiver, at de ønsker at støtte op om den kristne kulturarv
  • 51 procent føler, det er naturligt som dansker at være medlem af folkekirken
  • 60 procent svarer, at de vil være med til at bevare Danmarks historiske bygninger

Og som bonusinformation kan jeg oplyse, at 70 procent af befolkningen støtter op om, at konfirmationsforberedelsen afvikles i skoletiden.

Så måske skal vi ikke være så bekymrede over lave dåbstal i den seneste tid. Men vi skal værne om den særlige position, vi har som folkekirke i danskernes forståelse – også lokalt.