Sammen med afstand og hver for sig

Folkekirken er ikke lukket, og dermed er Hans Egedes Kirke også åben. Åben på andre præmisser, men åben. 

Det blev ikke til højmesser i julen og nytår, men vores præster kunne træffes i kirken, prædiken kunne læses på hjemmesiden, og der var gudstjeneste i radioen og i fjernsynet.

Det er en udfordring, hvordan vi kan være kirke sammen og hver for sig. eller sammen med afstand og uden sang. For et år siden, tror jeg, var vi mange, der ikke kunne forestille os at mødes i kirken uden at synge. Det er blevet meget tydeligt for mig, hvad sang betyder, ikke bare de ord vi synger, men faktisk også det rent fysiske i at bruge kroppen til at synge.

Vi forsøger at være en nærværende folkekirke og åben, selvom det er besværligt og kræver, at vi går på kompromis. Hvis ikke kirken er der i en krise, synes jeg kirken mister værdi.

Jeg håber, I er opmærksomme på vores opslag på hjemmesiden og Facebook-siden, men at I også husker, at det stadig er muligt at tale med præsten, at gå tur med vores kirke-kulturmedarbejder mv. Samtidig med at det er muligt at deltage i korte gudstjenester hver søndag.

Kirkebladet er denne gang også anderledes, da vi ikke skriver om en masse aktiviteter, som vi er usikre på, om vi kan gennemføre, fordi restriktionerne hele tiden ændrer sig. Derfor en opfordring til at tilmelde sig vores nyhedsbrev, så I løbende kan blive opdateret.

Hvis nogen sidder og tænker: det kunne være en god ide, hvis kirken gjorde dette eller hint? Eller: det tiltag til gudstjenesten virkede slet ikke? Ja, så tøv ikke med at hive fat i præsten, en medarbejder eller et menighedsrådsmedlem. Ingen af os har prøvet før at være kirke sammen på afstand og med en ramme, der ændres hele tiden. Vi, menighedsråd og ansatte, gør vores bedste, men vi vil meget gerne have jeres bidrag. Jeg er overbevist om, at ingen alene kan finde de bedste løsninger i denne tid. Afsavn og længsel, tror jeg, er blevet nærværende for os alle, men det er næstekærligheden heldigvis også.


Lidt om arbejdet i menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd har holdt de første to møder, hvor vi blandt andet har konstitueret os og fordelt de forskellige ansvarsområder. Vi har haft fokus på at holde korte møder og overholde alle restriktioner, men samtidig fastholdt at mødes fysisk. Det har vi gjort for at sikre, at alle medlemmer kan være med, og fordi vi endnu ikke alle kender hinanden godt. Vi blev ikke et fuldtalligt menighedsråd, men vi har nu aftalt med biskoppen, at vi, der er blevet valgt, er villige til at påtage os opgaven og undlade at afholde flere valghandlinger. Til gengæld vil vi fokusere på de opgaver, vi finder mest vigtige, og overveje, hvilke opgaver vi i højere grad kan få frivillige til at bidrage til.