Kirken den er et gammelt hus, det er titlen på en af de mange gode salmer i salmebogen. Jeg vil, grundet min egen alder, ikke påstå, at Hans Egedes Kirke er et gammelt hus, men det er vores folkekirke som helhed. I salmen står der i vers 3: 

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.

Og i vers 7: 

Give da Gud, at hvor vi bo,
altid, når klokkerne ringe,
folket forsamles i Jesu tro
der, hvor det plejed at klinge:
Verden vel ej, men I mig ser,
alt, hvad jeg siger, se, det sker;
fred være med eder alle!

Det er altså os mennesker, der giver kirken liv og sikrer, at der er kirke i hele landet. 

Det gør vi som medlemmer af folkekirken, som brugere af kirken, som frivillige og som menighedsrådsmedlemmer. 

En præst er den første blandt lige mænd, som det hedder i vores lutherske folkekirke, men en præst gør ingen kirke alene – og derfor er præsten også fast medlem af menighedsrådet. Samvirket i menighedsrådet er nemlig en stor del af det at være kirke. 

Menighedsrådet er det mest lokale demokrati, vi har i Danmark, og afgørende, tror jeg, for, at vi stadig har kirke over hele landet – på landet og i byen. 

Derfor, hvis du gerne vil bakke op om Hans Egedes Kirke, sikre at der også i fremtiden er levende stene og ikke blot en bygning på torvet, så er det vigtigt, at du overvejer, hvordan du kan bidrage – er det ved at stille op til menighedsrådet? Ved at være frivillig? Ved at deltage i menighedsrådsvalget og bruge din stemme? Det sidste, synes jeg, er endog meget vigtigt, når vi lever i et kristent, demokratisk land – at vi bruger vores ret til at stemme. For at det er muligt, skal der være nogle kandidater at stemme på så overvej, om det kan være dig eller en, du kender, kom til orienteringsmødet den 12. maj og hør mere om, hvad det vil sige at være i menighedsrådet – der er ikke valg denne aften, så du kan komme helt uden at frygte, at du pludselig går hjem som valgt – det sker først til efteråret. 

Med ønske om et godt valgår med fokus på din lokale kirke på torvet. 


2. februar 2020