Formanden skriver...

Kirkebladets tema denne gang er traditioner, og i vores kirke er en del af vores traditioner også fornyelse. Mit motto har i alle årene i det kirkelige arbejde været fornyelse med respekt for traditioner. Det er vigtigt med udvikling og fornyelse, men det skal gøres uden bare at smide ting væk – det skal være bevidst og velovervejet. Vi skal vide, hvorfor vi vil fornyelsen, og vi skal vide, hvad vi gerne vil bevare.

Slutningen af november/starten af december betyder kirkeårets begyndelse, en gentagen begivenhed, som sker hvert år. Det er dog kun hvert 4. år, at det også betyder et nyt menighedsråd og heldigvis endnu sjældnere, at det betyder ny organist. En positiv fornyelse er på vej, tror jeg. Måske ikke fra dag et, men hen ad vejen vil der sikkert ske ændringer. Når nye mennesker kommer til, ses ting med nye øjne og bidrager positivt til en overvejelse af, hvorfor vi nu egentlig gør, som vi gør.

Kendte ansigter på nye pladser
Jeg vil gerne sige tak til de menighedsrådsmedlemmer, som nu er trådt tilbage – Ole Dahl, Sonia Moldt og Petrine Holm. Tak, fordi I har brugt jeres tid på kirken, og jeg håber, I forsat vil være frivillige i eller omkring kirken. Heldigvis har en stor del af menighedsrådet også valgt at tage endnu en periode. Det er guld værd, at vi på den vis både har erfaring og fornyelse i menighedsrådet. Det viste sig at være en svær opgave at finde nye menighedsrådsmedlemmer, så derfor skal der lyde et stort og hjerteligt velkommen til jer, der havde modet og lysten til at stille op.

Vores nye organist Jonas Skov Thomsen har sat sig bag orglet og vil fremover stå for både klassisk og rytmisk musik i kirken. Velkommen hjem. Tag godt imod ham. Flere af jer kender nok Jonas, som både har været korist og afløser for Jørgen. Nu bliver rollerne byttet om, Jonas sidder fast ved orglet og Jørgen har lovet at være vikar – tak for det Jørgen.

En ny domprovst bliver det også til, da Niels Christian Kobbelgaard har valgt at gå på pension. Vi har i Hans Egedes Kirke haft et rigtig godt samarbejde med Niels Christian, og vi håber meget, at den nye domprovst er indstillet på tæt dialog og godt samarbejde.

Covid-19 – en dans, der fortsatte
Ved nytårstid er der tradition for, at man laver ønsker for fremtiden og skriver forsætter. Det seneste år har på mange måder været i Covid-19’s tegn. Vi har alle måttet vænne os til en ny hverdag og er blevet tvunget til at tænke kreativt i forhold til mange ting. Det sidste er der også kommet gode ting ud af, og jeg tror, mange er os er blevet mere bevidste om, hvad der er vigtigt for os. Jeg tror, vi alle kan blive enige om at ønske, at 2021 bliver Covid-19-frit. Jeg vil dog her ved årets slutning på vegne af menighedsrådet sige en meget stor tak til vores medarbejdere, der har været fleksible, kreative og har løftet i flok i forhold til at sikre, at vi trygt har kunnet benytte kirken. Tak for både indsatsen og holdningen – det har været nemt at være formand og kontaktperson, og det er Søren og jeg meget taknemlige for.

I ønskes alle en velsignet jul og et godt nytår