I min seneste formandsklumme opfordrede jeg til at man brugte sensommeren til at besøge andre kirke, få inspiration eller bliver gladere for måden, vi gør tingene på i Hans Egedes Sogn. Biskopperne i folkekirken har de sidste år tænkt en del over liturgien i folkekirken og ønsker en folkelig debat om emnet på baggrund af en række udgivne pjecer.
Det synes jeg er en god og vigtigt debat.

Gudstjenesten er en af grundstenene i vores folkekirke, og derfor tror du måske, at netop rammerne og indholdet for gudstjenester fylder meget i menighedsrådsarbejdet. Måske overvejer du at stille op til menighedsrådet, fordi du finder højmessen og de øvrige gudstjenester vigtige – eller måske fordi du ønsker flere gudstjenester med rytmisk musik eller noget helt andet. Hvad med nadver og dåb? Er ritualerne på den rigtige måde. Hvordan synes du, liturgien skal være? Og hvem skal bestemme den – kirkeministeren, biskopperne eller vores lokale menighedsråd? Hvad må der bestemt ikke ændres på, og hvad vil være okay at ændre på?

Personligt har højmessen været noget, jeg siden min konfirmationstid har lært at holde af, og som er kommet til at betyde mere og mere med årene. Det er dog først de senere år, jeg er begyndt at tænke mere over formen og menighedens rolle – over liturgien. Og dermed har jeg også afsløret, at det ikke fylder meget i menighedsrådet og slet ikke, hvis man ikke sidder i gudstjenesteudvalget. Selvom vi i menighedsrådet med mellemrum forsøger at tage emnet op og har været på studietur.

I forbindelse med Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde blev der holdt gudstjeneste på en helt ny måde. Her var vi som menighed meget aktive i gudstjenesten og havde blandt andet rollen som kor. Der var også lægmandsnadver - hvilket betød, at jeg for første gang skulle uddele vin, mens en kollega i landsforeningens bestyrelse uddelte brødet. Det var en stor oplevelse og for mig også en øjenåbner. At ændre traditioner kan være både godt og skidt. Jeg tænker, det vigtige er, at hvis man ændrer noget, skal man vide, hvorfor man gør det og hvad, man vil med det.

Biskopperne har nu sat en dagsorden, som forhåbentlig betyder, at der den kommende tid bliver diskuteret mere liturgi i menighedsrådene i det ganske land end nogensinde tidligere. Og det er vigtigt, at lægfolket høres og tager opgaven på sig ved aktivt at bidrage – og det vil være godt, hvis hele menigheden kan blive inddraget.

Grundtvigsk Forum har i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet en række samtalekort, som skal gøre det nemt at tale om gudstjeneste, nadver og dåb. Alle menighedsrådsmedlemmer har fået et eksemplar – og jeg stiller hermed mit eksemplar til rådighed for alle, der har lyst.
Det kan lånes på kirkekontoret og benyttes i kirken eller hjemme.

Man kan også finde kortene ved at klikke på billedet nedenfor
Formanden skriver