Nyt fra menighedsrådet
– fra formanden

Renovering af kirketårnet 
I har måske bemærket det, vores kirketårn og kirkesti er ved at blive renoveret. Vi har også afholdt kirkesyn - og resten af kirkebygningen er i rigtig god stand, selv om der altid er små ting, som skal gøres. 

Mere byggeri 
Det har desværre vist sig nødvendigt at udskifte de vindspærreplader, der blev anvendt, da sognegården blev ombygget og udvidet. Derfor er store dele af sognegården pakket ind - og vi roder en del. Der er desværre opstået forsinkelser, så byggeriet er ikke som forventet færdigt til november. Når arbejdet er slut, vil vores sognegård fremstå, som før udskiftningen gik i gang.

Den fremtidssikrede folkekirke
Byggerier, økonomi og administration kan til tider fylde meget. Derfor har vi besluttet at læse bogen Den fremtidssikrede folkekirke sammen. Bogen indeholder en række øvelser, som vi dog ikke p.t. har tid til at gennemføre, men alene det, at vi har læst bogen, gør, at vi indirekte forholder os til, om vores kirke er fremtidssikret. Og jeg er sikker på, at det vil påvirke vores arbejde fremover.

Ny katafalk
Menighedsrådet har bevilliget indkøb af ny katafalk, dels er den, vi har, slidt og dels af hensyn til personalets arbejdsmiljø. Den nye katafalk er elektroniseret og gør det derfor meget nemt at få kister ud og ind af kirken. 

Facebook 
Vi er blevet mere aktive på Facebook, så jeg vil gerne opfordre jer til også at følge os her. Siden hedder Hans Egedes Kirke. Hvis du ikke får vores nyhedsbrev, så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig.

Studietur
Menighedsrådet og vores organist, Jørgen Harritsø, valgte søndag den 30. september at drage ud af sognet på studietur. Turen gik til Sønder Bjert Kirke nær Kolding. Studieturen var en inspirationstur, hvor temaet var liturgi. Sognepræst Tine Illum og kirkens organist, Søren Andresen, har sammen et ”gudstjenesteværksted”, som de kalder GudstjenesteLIV. Vi deltog i en workshop med udgangspunkt i deres arbejde med liturgien. Det var en rigtig god tur, som gav nye perspektiver til arbejdet i Hans Egedes Sogn.