Navngivning
Et barn skal have et navn, inden det bliver 6 måneder. Er I i tvivl om et navn, kan I læse mere om navne og navneregler på www.borger.dk
VIGTIGT: Begge forældre skal underskrive/signere ansøgning om navngivning, så faderskabet skal være afgjort, før ansøgningen kan sendes.
 
Navngivning ved dåb og dåb af allerede navngivet barn
Alle dåb foregår som udgangspunkt i forbindelse med gudstjenesterne i kirken på søn- og helligdage. En undtagelse er de dåb, som foregår i forbindelse med bryllup.
Ved barnedåb henvender I jer til kirkekontoret med ønske om dato. I skal også finde faddere til barnet, min. 2 og maks. 5, som selv skal være døbte. I vil blive kontaktet af en præst med henblik på en samtale inden dåben.
 
Voksendåb kan ske ved henvendelse til en af sognets præster eller kirkekontoret.

Læs mere om dåb her