Aftale om vielse sker ved henvendelse enten til kirkekontoret eller til en af kirkens præster.

Ægteskabserklæring indgives på www.borger.dk. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret.

For at blive viet i kirken skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken.