Aftale om vielse sker ved henvendelse enten til kirkekontoret eller til en af kirkens præster.
Ægteskabserklæring indgives på www.borger.dk. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret.
For at blive viet i kirken skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken. 

Bryllup