Torsdag den 24. april - referat
Onsdag den 28. maj – referat
Tirsdag den 17. juni – referat
Torsdag den 28. august – referat
Torsdag den 25. september – referat
Onsdag den 29. oktober – referat                  
Onsdag den 19. november – referat
 
Alle dage kl. 19 i Kirkecentret.